PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego, do których należą:
  • odwołania od decyzji administracyjnych,
  • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.