Roszczenia z wypadków komunikacyjnych

Kancelaria specjalizuje się w zakresie spraw dotyczacych roszczeń z wypadków komunikacyjnych. 

Roszczenia te dotyczą spraw zarówno spraw osobowych jak i majątkowych. 

Sprawy osobowe to w szczególności roszczenia o zadośćuczynienie z art. 445 § 1 KC w związku z at. 444 § 1 KC (zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu) oraz z art. 446 § 4 KC (zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej). 

Ponadto Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu spraw o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej na zdrowiu (444 § 1 KC) oraz z tytułu szkody majątkowej - uszkodzonego mienia (art 361 § 2 KC). 

Z tytułu zwiększonych potrzeb i w niektórych wypadkach konieczne jest także uzyskanie renty.  

Kancelaria  kompleksowo pomaga Osobom poszkodowanym w wypadkach. Po przeprowadzonej analizie dokonujemy stosownych działań dotyczących zgłoszenia szkody u Ubezpieczyciela, pomoc na etapie postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego. 
Każda sprawa prowadzona jest z ogromnym zaangażowaniem tak by interes Klienta był maksymalnie zabezpieczony. 

Do chwili obecnej Kancelaria uzyskała na rzecz swoich klientów wysokie kwoty odszkodowań / zadośćuczynień. Część spraw jest w toku. 

Zapraszamy do współpracy.