Wróć do listy

Wyroki

I. Sprawa rozwodowa

W dniu 24.10.2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce po rozpoznaniu sprawy z powództwa A.P przeciwko P.P.  o rozwód rozwiązał małżeństwo z winy Pozwanego P.P.
Ponadto zasądził od P.P. na rzecz A.P.kwotę 1.337 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Wyrok jest prawomocny.
 Radca Prawny Jacek Sławomir Osuch reprezentował w sprawie Powódkę A.P. W związku z powyższym sprawa zakończyła się sukcesem Kancelarii.


II. Odszkodowanie

W dniu 23.10.2017 r. w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie z powództwa W.O o zapłatę. Pozwanym był jeden z Ubezpieczycieli.
Sąd zasądził od Pozwanego kwotę 17.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 02.02.2013 r. do dnia 31.12.2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.01.2016r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasądził zwrot kosztów procesu na rzecz Powódki kwotę 6.667 zł w tym kwotę 4800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd uznał powództwo w całości.

Sprawa dotyczyła odszkodowania za szkodę wynikającą z kradzieży. Pozwany odmawiając wypłaty odszkodowania,  swoje stanowisko opierał na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i na definicji kradzieży i kradzieży z włamaniem.
Sprawę należy ocenić jako bardzo skomplikowaną, o dużym stopniu trudności. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny.

Zakończona została całkowitym sukcesem Kancelarii.