Wróć do listy

Wyrok sprawa o odszkodowanie / zadośćuczynienie

W dniu 04.03.2019 r. Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział I Cywilny zasądził od I. T.U. S.A.  na rzecz Powódki A.G. kwotę w wysokości 11.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu. 

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Powódka złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. 

 Powódkę A.G  wygrała sprawę w 100%. Reprezentował ją Pełnomocnik Radca Prawny Jacek Sławomir Osuch.