Wróć do listy

Wyrok sprawa o odszkodowanie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział I Cywilny w dniu 1.02.2019 r. zasądził od firmy I. T.U.S.A. na rzecz Powoda M.G kwotę w wysokości 15.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. 
Zasądził ponadto od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę w wysokości 1.780,20 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Nakazał pobrać od I.T.U. S.A. na rzecz Skarbu Panstwa kwotę w wysokości 567,25 zł tytułem częściowej partycypacji w wydatkach poniesionych tymczasowo ze środków budżetowych. Sąd ponadto nakazał ściągnąć od M.G. na rzecz Skarbu Państwa kwotę w wysokości 378,17 zł tytułem częściowej partycypacji w wydatkach poniesionych tymczasowo ze środków budżetowych. 

Powód M.G. był klientem Kancelarii. 

Sprawa dotyczyła roszczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny.