Wróć do listy

Wyrok rozwodowy z winy Pozwanego

W dniu 13.11.2018 r. w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi w Warszawie zapadł wyrok w sprawie z powództwa M.U. przeciwko R.U. o rozwód. 
M. U. była reprezentowana przez Radcę Prawnego Jacka Sławomira Osuch  w przedmiotowej sprawie.
Sąd rozwiązał małżenstwo stron przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego R.U. Ograniczył władzę rodzicielską stron R.U. do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Zasądził od R.U. na rzecz małoletniego dziecka stron kwotę 800 zł tytułem alimentów płatnych do 10 dnia każdego miesiąca. 
Ponadto Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę w wysokości 1337 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz na rzecz Skarbu Panstwa od Pozwanego kwotę w wysokości 1.814,94 zł. 
Sprawa została wygrana w całości przez Powódkę, będącą Pełnomocnikiem Kancelarii. Wyrok nie jest prawomocny. Pozwany złożył apelację.