Wróć do listy

Wypadek komunikacyjny

W dniu 24.08.2016 r. przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce zapadł wyrok Sądu II instancji uwzględniający w całości roszczenia Powodów reprezentowanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Jacek Sławomir Osuch.

Sprawa dotyczyła wypadku komunikacyjnego mającego miejsce w 2011 r. w wyniku, którego śmierć poniosła Córka i siostra Powodów.
Firma odszkodowawcza po etapie likwidacji szkody uzyskała dla Poszkodowanych, od Ubezpieczyciela pojazdu z zakresu OC, kierowanego przez sprawcę wypadku kwotę w wysokości 21.500 zł.

Po zgłoszeniu się Poszkodowanych do Kancelarii i dokonaniu analizy sprawy zostało wytoczone powództwo w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie - w Sądzie miejsca zamieszkania Powodów. Powodowie zostali w całości zwolnieni od kosztów sądowych W styczniu 2016 r. zapadł w wyrok częściowy  Sądu Rejonowego na skutek którego Ubezpieczyciel uiścił  na rzecz Powodów kwotę w wysokości 58.809,17 zł.  W wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce Powodowie otrzymali dodatkowo kwotę w wysokości 31.507,54 zł.

Wszelkimi kosztami postępowania został obciążony Ubezpieczyciel z uwagi na fakt, iż Powodowie wygrali sprawę w 100%. Kancelaria wystąpiła z wnioskiem  o uzasadnienie wyroku Sądu II instancji.