Wróć do listy

Wygrana klientów kancelarii w sprawie dotyczącej kredytu we frankach

W dniu 31.07.2020 r. przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce w sprawie z powództwa Banku .........S.A . przeciwko A.B oraz R.B. apelacja Powoda Banku od wyroku Sądu Rejonowego w Wyszkowie została oddalona. Sąd ponadto zasądził na rzecz Klientów Kancelarii zwrot kosztów procesu wg norm przepisanych.

Bank na skutek wypowiedzenia umowy kredytowej dotyczącej kredytu,  udzielonego we CHF  dochodził zwrotu kwoty pozostałej do spłaty zgodnie z postanowieniami umowy. W toku postępowania zostało ustalone, iż umowa kredytowa była nieważna. Kapitał kredytu został w całości spłacony przez Pozwanych.

Mając na uwadze powództwo i apelacja Banku zostały oddalone. Wyrok jest prawomocny.