Wróć do listy

Roszczenia finansowe - sprawa zakończona sukcesem

Należy wskazać, iż w dniu 04.12.2019 r. przed Sądem Rejonowym w Wyszkowie, w sprawie I C 733/18 zapadł wyrok w sprawie z powództwa BP K.O S.A. przeciwko R. B. oraz A.B. o zapłatę. Sąd uchylił wydany nakaz zapłaty wydany na rzecz Banku, umorzył postępowanie w części dotyczącej kwoty 442,67 CHF, oddalił powództwo w pozostałej części, zasądził na rzecz Pozwanych solidarnie kwotę 5.860 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz nakazał pobrać od BP KO S.A na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1979,88 zł tytułem tymczasowych wydatków. Sprawa zakończyła się pełnym sukcesem reprezentowanego przez Kancelarię R.B.
Wyrok nie jest prawomocny.